BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Archyvas: ‘Be temos’ kategorija

“Popietė su Sausuoliu”

2019-06-17

Dalinkimės požiūriu, planais ir vizijom. Kritikuokime ir siūlykime - SUSITIKIME!
16 eurų ir 45 minutės.
30 proc.lėšų keliauja LK arba šauliams!
Miestas- Vilnius. Kartais-Kaunas.
Veiksmai: susirandate mane mob. programoje „HumansApp”,parašote man privačiai, čia, fb arba paštu:
sausuolisme@gmail.com

Rodyk draugams

ATASKAITA. Lietuvos kariuomenės įsigijimai (2018/rugsėjis)

2018-10-01

Tęsiame Lietuvos kariuomenės (ir kitų, su gynyba susijusių institucijų) įsigijimų apžvalgą. Esant skelbtinai medžiagai Ataskaita bus skelbiama kiekvieną mėnesį, stokojant naujienų - vieną kartą per ketvirtį. Sutartys, susitarimai, konkursai, ketinimai, projektai:* 1. Vienvietė palapinė. Konkursas pirkimui. Pirkėjas - Brigada “Geležinis Vilkas”. Kiekis-triženklis** 2. Šoviniai 9×18 mm. Pirkėjas- Generolo A.Ramanausko kovinio rengimo centras. Kiekis-penkiaženklis.** 3. Plačiajuostės LAD taktinės antenos. Pirkėjas - Kęstučio MPB. Kiekis-dviženklis**. 4. Automobilinės radijo stotys su specialia antena šarvuočiams. Pirkėjas - Generolo A.Ramanausko kovinio rengimo centras. Kiekis - dviženklis.** 5. Radijo stotis tetra ryšiui. Pirkėjas-YPT. Sandorio vertė - penkiaženklė.** 7. Specialios paskirties mobilaus duomenų centro mikroautobusai. Pirkėjas - Gynybos resursų agentūra. Kiekis - dviženklis.** 8. Tinklų valdymo mikroautobusai. Pirkėjas- Gynybos resursų agentūra. Kiekis - dviženklis.** *Visa skelbiama informacija renkama viešų šaltinių pagalba ir neatskleidžia Valstybės paslapties. **Platesnė, autoriui žinoma informacija,nepateikiama dėl ribotų jos panaudojimo ypatybių. Kas kiek galite, kas kiek norite: PayPal.Me/Sausuolis Remiate Sausuolį-remiate Lietuvos gynybos stiprinimą! Pagarbiai, Sausuolis

Rodyk draugams

Įkyrus balsas

2018-09-11

I skyrius
Reisas „Londonas-Kingstonas” buvo atidėtas dėl blogų oro sąlygų, todėl Kitas sėdėjo erdvioje oro uosto salėje ir laukė tolesnės informacijos. Netrukus garsiakalbiai sugriaudėjo:
„Skrydis „Londonas-Kingstonas” atidedamas 2-iems valandoms. Atsiprašome keleivių dėl…” .
Kitas daugiau nebesiklausė, bet tvirčiau susisupo į savo lietpaltį ir įsikniaubė į pakeltą apykaklę.
Šią drėgną 1992 m. rudens dieną jo nuotaiką buvo ypač prasta. Sukosi galva, kūną krėtė lengvas drebulys ir vyras netvirtai save apgaudinėjo, kad tai dėl trijų stiklų viskio, kuriuos jis su Gerhardu, kolega iš Tiekimų skyriaus, vakar suvartojo mieste. Tiesa, prieš tai buvo keletas alaus ir trumparankoviai marškinėliai, košiant neįprastai šaltam rugsėjo vėjui. „Žodžiu..dar tik 33 meteliai o jau visai išgveręs”-tokia savikritika nei velnio neramino. O dar ta nelemta komandiruotė.
Snaudulys, atėjęs netikėtai ir žadėjęs, kad ir laikiną palaimą, buvo nutrauktas šeimynėlės įsitaisiusios šalia. Eilinė šeima su stambiu šlakuotu tėtuku ir ženklaus viršsvorio kamuojama jo žmona. Ir vaikėzu. Hiperaktyviu vaikėzu, kuris bent du kartus užkliuvo už Kito kojų ir savosiomis bent du šimtus kartų užlipo ir nulipo ant kėdės tuo drebindamas visą jų eilę bei pastoviai kažko inkšdamas, nepatenkintas ir tas balsas…spygus, įkyrus balsas.
Kitas pajuto,kad smilkiniuose ima pulsuoti.
Likęs pusvalandis virto amžinybe ir paskelbus laipinimą Kitas pirmas šovė prie registracijos langelio. Mintyse buvo tik viena-kėdė. Minkšta, apgaubianti lėktuvo kėdė. „Tegu bus krėslas”, Kitas šyptelėjo mintyse, tik dėl vidinės savijautos net vidinė šypsena išėjo kažinkokia rūgšti, su „kalančia” galva ir šaltu prakaitu pažastyse.
Salonas..37 D.. kėdė („krėslas), štai…ūmai jam pakirto kojas. Tas spiegiantis įkyrus balsas. 38 D.

II skyrius
“Tikriausiai ji blogiausia pasaulyje”, taip savo nuotaiką galėjo apibūdinti pats Kitas, bejėgiškai stebėdamas pro iliuminatorių plaukiančius debesis, kuriuos dar siekė jo apsiblausęs žvilgsnis-papildomas viskis kiek numalšino galvos skausmą, o aspirinas ant viršaus ir kūno drebulį.
Bjaurusis vaikis buvo kiek aprimęs ir susikaupęs čiaumojo šokoladą, kuriuo išteptas rankas kartais brūkštelėdavo Kitui per viršugalvį- vyras pagavo save fantazuojant kaip jis paima vaikiščią už kojos ir gerai įsiūbavęs paleidžia, pro stebūklingai atsivėrusias lėktuvo duris į lauką. Ir tos šokoladuotos rankos, tas spigus įkyrus balsas amžiams dingsta iš jo minčių Visatos. Tik naujas spyris į atlošą grąžino jį į realybę.
Neaišku kaip ir kada tai būtų baigęsi, bet iškamuotą kūną įveikė nuovargis.

Paskutinį, ką atsiminė Kitas, buvo juntamas lėktuvo virpesys, staiga užgulančios ausys ir spigus balsas:
-Nenoriu daugiau šokolado, nenoriuuuu!!!!
Šviesa, spaudimas galvoje ir krūtinėje bei beviltiškas troškimas įkvėpti oro.

Šalta..vanduo..Kitas ėmė malti kojomis ir rankomis, šios nerado jokios atramos..”Šūdas..velnias, tai…sudužo, velnias, sudužo..”.
Protas nepajėgė suvokti ką mato-vanduo-didžiulis bekraštis vandenynas aplink.

Ir zvimbimas. Bitės? Kokios bitės?! Burzgimas, artėja. Lėktuvas!!!
Pradžioje buvęs vos matomu taškeliu didelis keturmotoris lėktuvas su vandens slidėmis prariaumojo beveik tiesiai virš išsižiojusio Kito, nerangiai pasviro į kairį šoną ir apsukęs ratą ėme leistis artėdamas prie vandens.
-”Gelbėtojai!” Kitui net gerklę suspaudė iš palengvėjimo ir savo nuovokos.
Lengvai supdamasis ant bangų ir stumdamas prieš save baltų purslų kupetą lėktuvas sparčiai lėtino greitį. Kitas aiškiai matė nedidelę pilotų kabiną, didelę dvigubą lėktuvo uodegą.
Likus geram šimtui metrų lėktuvas grakščiai pasisuko šonu atidengdamas Kitui didžiules Svastikas ant lėktuvo uodegos.

„To be continued..”

Kas kiek galite, kas kiek norite:
PayPal.Me/Sausuolis
Remiate Sausuolį-remiate Lietuvos gynybos stiprinimą!

Pagarbiai,
Sausuolis

Rodyk draugams

“Darbininkų ir valstiečių“ šalis (Tambovo sukilimas)

2018-09-06

Po 1917 m. perversmo valdžiai Rusijoje perėjus į bolševikų rankas jaunajai Tarybų valstybei teko atlaikyti sunkius išbandymus-vienas jų, sugalvoti kaip efektyviau badu išmarinti, nukankinti ir represuoti nemažą savo gyventojų dalį, kuri nepanoro taikstytis su gyvenimo realybe „Darbininkų ir valstiečių” šalyje.
Visi girdėję apie pilietinį karą, kur „raudonieji” ir „baltieji” aršiai skerdė vienas kitą, bet kiek mažiau žinomas faktas- Tambovo gubernijos valstiečių sukilimas.
Neapsikentę drakoniškų duonos ir kito maisto surinkimo normų valstiečiai sukilo-pradžioje tiesiog išvarinėję specialius maisto surinkimo būrius, vėliau jie perėjo į ginkluotą kovą.
„Humaniškiausia pasaulio valstybė” reikalo ėmėsi iš peties-buvo sutelkta iki 50 000 Raudonosios armijos karių su artilerija, aviacija, šarvuota technika ir kita ginkluote. Problemai spręsti, Rusijos valdžia nutarė bene pirmą kartą pasaulio istorijoje panaudoti cheminį ginklą prieš savus piliečius.
Ką byloja oficialūs dokumentai (ištraukos, vertimas-Sausuolio):
1921,06,11 d. įsakymas Nr.171 (Rusijos centrinis vykdomasis komitetas-aukščiausiasis tuometinės Rusijos valdžios organas, toliau tekste - RCVK)
„1.Piliečius, atsisakiusius pasakyti savo vardą šaudyti vietoje;
1. Kaimo name radus slepiamą ginklą, dirbantį vyriausią šeimos asmenį sušaudyti vietoje;
2. Šeimos, slepiančios banditų šeimos narius ar jų turtą ištremiamos iš gubernijos, dirbantis vyriausias šeimos narys sušaudomas vietoje…”
1921,06,12 d. įsakymas Nr.0116 (M.N.Tuchačevskis - Tambovo gubernijos kariuomenės dalinių vadas)
„Neatidėliotinam miškų išvalymui, įsakau:
1. Miškus, kuriuose slepiasi banditai, valyti nuodingosiomis dujomis, tiksliai paskaičiuojant, kad dujų debesis pasklistų po visą mišką, naikindamas viską kas jame slepiasi…”.
1921,07,23 d. įsakymas Nr.116 (RCVK)
„Kaip parodė pirmojo kovinio panaudojimo patirtis, greitam išvalymui nuo banditų siūloma taikyti tokią praktiką:
Apsupti kaimišką vietovę, įkaitais paimti 60-100 labiausiai žinomų asmenų iš valstiečių tarpo, visiems sukviestiems gyventojams perskaityti įsakymą ir duoti dvi valandas atiduoti visus banditų ginklus bei juos pačius. Po dviejų valandų, neįvykdžius reikalavimo, visų gyventojų akivaizdoje įkaitus sušaudyti.
Tuomet imti naujus įkaitus iš gyventojų tarpo ir duoti naują dviejų valandų laikotarpį. Situacijai kartojantis, priemonę tęsti…
Asmenys davę reikalaujamus parodymus paskirstomi po atskirus būrius miškų šukavimui…”.
Nors būta jaunoje bolševikų valstybėje ir gailestingumo apraiškų-po kurio laiko buvo išleistas potvarkis draudžiantis imti įkaitais nėščias bei žindančias moteris su kūdikiais, mažamečiais vaikais ir juos šaudyti.
Taip kūrėsi Tarybų Rusija.
Kas kiek galite, kas kiek norite:
PayPal.Me/Sausuolis
Remiate Sausuolį-remiate Lietuvos gynybos stiprinimą!
Pagarbiai,
Sausuolis

Rodyk draugams

ATASKAITA. Lietuvos kariuomenės įsigijimai (2018/rugpjūtis)

2018-08-31

Tęsiame Lietuvos kariuomenės (ir kitų, su gynyba susijusių institucijų) įsigijimų apžvalgą. Esant skelbtinai medžiagai Ataskaita bus skelbiama kiekvieną mėnesį, stokojant naujienų - vieną kartą per ketvirtį.
Sutartys, susitarimai, konkursai, ketinimai, projektai:*
1. Kariška sulankstoma žygio lova. Konkursas pirkimui. Pirkėjas - Šiaulių KASP rinktinė. Kiekis-triženklis**
2. Pakabinami valčių varikliai. Pirkėjas- SOP. Kiekis-vienženklis.**
3. Naktinio matymo binokuliarai tvirtinami ant šalmo. Pirkėjas - Ginklų fondas. Kiekis-dviženklis**.
4. Nekarinės paskirties radijo stotys. Pirkėjas - Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas. Kiekis - dešimtys vnt.**
5. Miegmaišiai ir kilimėliai. Kiekis-tūkstančiai vnt. Pirkėjas - VSAT.**
6. RBS-70 trumpojo nuotolio priešlėktuvinių sistemų modernizacija įsigyjant naujesnės kartos raketų ir naktinio matymo įranga BORC. Sandorio vertė - 9,7 mln..eurų.
7. Palapinė 10-ies vietų. Pirkėjas Oro gynybos batalionas. Kiekis - dviženklis.**
8. Maskuojamasis tinklas. Pirkėjas- Motorizuotoji pėstininkų brigada „Žemaitija”. Kiekis - dviženklis.**
9. Šaudmenys 7,62×51 mm juostoje. Pirkėjas- Gynybos resursų agentūra prie KAM. Kiekis - milijonai vnt.**
10. GPS imtuvai ant riešo. Pirkėjas- Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas. Kiekis - dešimtys vnt.**
*Visa skelbiama informacija renkama viešų šaltinių pagalba ir neatskleidžia Valstybės paslapties.
**Platesnė, autoriui žinoma informacija,nepateikiama dėl ribotų jos panaudojimo ypatybių.
Kas kiek galite, kas kiek norite:
PayPal.Me/Sausuolis
Remiate Sausuolį-remiate Lietuvos gynybos stiprinimą!

Pagarbiai,
Sausuolis

Rodyk draugams

ATASKAITA. Lietuvos kariuomenės įsigijimai (2018/rugpjūtis)

2018-08-31

Tęsiame Lietuvos kariuomenės (ir kitų, su gynyba susijusių institucijų) įsigijimų apžvalgą. Esant skelbtinai medžiagai Ataskaita bus skelbiama kiekvieną mėnesį, stokojant naujienų - vieną kartą per ketvirtį.
Sutartys, susitarimai, konkursai, ketinimai, projektai:*
1. Kariška sulankstoma žygio lova. Konkursas pirkimui. Pirkėjas - Šiaulių KASP rinktinė. Kiekis-triženklis**
2. Pakabinami valčių varikliai. Pirkėjas- SOP. Kiekis-vienženklis.**
3. Naktinio matymo binokuliarai tvirtinami ant šalmo. Pirkėjas - Ginklų fondas. Kiekis-dviženklis**.
4. Nekarinės paskirties radijo stotys. Pirkėjas - Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas. Kiekis - dešimtys vnt.**
5. Miegmaišiai ir kilimėliai. Kiekis-tūkstančiai vnt. Pirkėjas - VSAT.**
6. RBS-70 trumpojo nuotolio priešlėktuvinių sistemų modernizacija įsigyjant naujesnės kartos raketų ir naktinio matymo įranga BORC. Sandorio vertė - 9,7 mln..eurų.
7. Palapinė 10-ies vietų. Pirkėjas Oro gynybos batalionas. Kiekis - dviženklis.**
8. Maskuojamasis tinklas. Pirkėjas- Motorizuotoji pėstininkų brigada „Žemaitija”. Kiekis - dviženklis.**
9. Šaudmenys 7,62×51 mm juostoje. Pirkėjas- Gynybos resursų agentūra prie KAM. Kiekis - milijonai vnt.**
10. GPS imtuvai ant riešo. Pirkėjas- Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas. Kiekis - dešimtys vnt.**
*Visa skelbiama informacija renkama viešų šaltinių pagalba ir neatskleidžia Valstybės paslapties.
**Platesnė, autoriui žinoma informacija,nepateikiama dėl ribotų jos panaudojimo ypatybių.
Kas kiek galite, kas kiek norite:
PayPal.Me/Sausuolis
Remiate Sausuolį-remiate Lietuvos gynybos stiprinimą!

Pagarbiai,
Sausuolis

Rodyk draugams

John McCain (priešo nelaisvėje)

2018-08-27

Politikas John McCain buvo žmogus, o žmogaus asmeninės savybės, valia ir vertybės geriausiai atsiskleidžia ribinėse situacijose. Karas, priešo nelaisvė-ką mes žinome apie Johną McCainą tuo laikotarpiu:
-Tarnaudamas lėktuvnešyje „Forrestale” jis buvo sužeistas į kojas ir krūtinę šrapneliu, kuomet iš degančio lėktuvo bandė išgelbėti kitą pilotą. Incidento metu žuvo 134 jūreiviai;
-1967 m. spalį, katapultuojantis iš pamušto virš Hanojaus lėktuvo jam buvo sulaužytos abi kojos ir ranka. Petį šautuvo buože sutrupino Vietkongo karys;
-Vietnamietiško „gydymo” metu neteko 23 kg. kūno svorio ir visiškai pražilo;
-Jo tėvui, admirolui John S. McCain Jr., vietnamiečiai pasiūlė paleisti sūnų, bet sulaukė atsisakymo iš pačio belaisvio: „Aš sutinku palikti nelaisvę tik tuomet kai visi iki manęs į nelaisvę paimti amerikiečiai bus paleisti”;
-Gal dėl šios priežasties, gal dėl nepalaužiamo belaisvio charakterio, Vietnamo pareigūnai taikė John‘ui „specialų priežiūros režimą” - dizenterija sergantis belaisvis būdavo kas dvi valandas surišamas ir mušamas;
-Vietnamiečiams pavyko nufilmuoti viešą John‘o McCain‘o „prisipažinimą”, tačiau už atsisakymą pasirašyti papildomus „dokumentus” belaisvis buvo toliau kankinamas;
-John‘as McCain‘as karo belaisvių stovykloje „atšventė” 1972 m. įvykusį, galingiausią po II-ojo pasaulinio karo JAV aviacijos bombardavimą, kurio metu buvo atakuoti svarbiausi Vietnamo karinės ir ekonominės galios centrai;
-Belaisvis atsisakė susitikti su įvairių pacifistinių organizacijų aktyvistais, žinodamas, kad tai gali būti kelias į laisvę, tačiau tuo pačiu metu-antikarinė propaganda;
- John‘as McCain‘as nelaisvėje išbuvo 5,5 metų.
Ilsėkis ramybėje John McCain.

Pagarbiai,
Sausuolis
Kas kiek galite, kas kiek norite:
PayPal.Me/Sausuolis
Remiate Sausuolį-remiate Lietuvos gynybos stiprinimą!

Rodyk draugams

„Neįvertinti, nuvertinti priešą – pražūtinga.“

2018-08-03

Nesenai lietuviškus internetus (ir ne tik juos) apskriejo džiugi žinia-dėl finansinių ir/arba techninių priežasčių rusai, savo ateities pasididžiavimui, tankui T-14 „Armata” nemato perspektyvų. Bent artimiausiu laikotarpiu. Bent kol pagerės finansinė padėtis ir/arba bus pašalinti tam tikri konstrukciniai ir techniniai tanko defektai.
Tai tarsi suteikė naują kvėpavimą niekuo nepamatuotai euforijai, kuri greitai pasklido tuose pačiuose „internetuose” - „galės jie ir toliau naudoti savo supuvusius T-72 ir kitus, kurie genda, dega, sprogsta..”. Labiau praprusę antrino, kad „automatinis sviedinių padavimo mechanizmas pas T-72 nekartą jau bandė patį užtaisytoją sugrūsti į tanko vamzdį, įsivaizduojate?:)”.
Tarsi to būtų maža, žinios paskelbimas sutapo su informacija, kad amerikiečių įmonė „Raytheon-Lockheed Martin JV” pasirašė sutartį su Pentagonu dėl vidutinio nuotolio prieštankinių raketų sistemų „Javelin” gamybos ir dalis ginkluotės bus skirta būtent Lietuvai.
Rimtais veidais, klaviatūros ir sofos gynybos ekspertai (kad nekiltų nereikalingos asociacijos, nei vienas mano gerbiamas gynybos ekspertas nepasakė, kad „Armatos” nebuvimas sąlygos neišvengiamą Rusijos pralaimėjimą ateities konflikte, kad ir kur jis bevyktų) puolė ginčytis, kuriai būtent technikai naikinti gali būti skirti mūsų „Javelin” sistemos ir nutarė, kad išskirtinai tik tankams ir tai ne visiems.
Prieš „ekspertų” akis jau stovėjo rūkstančios kolonos su T-72-ais ar T-80-ais, galbūt-pro Aušros vartus vedamų belaisvių virtinės ir trofėjinės technikos paroda prie Lietuvos Respublikos Seimo.
Galima, žinoma, apsieiti ir be šaržų, bet…kitaip neišeina. Rusijos armija keičiasi, galimai nemažėjančius vagysčių ir grobstymų mastus papildo modernizuota technika tiekiama į dalinius. Gebėjimas per trumpą laiką mobilizuoti didelius kiekius karių ir technikos kelia galvos skausmą visiems NATO analitikams.
„Neįvertinti, nuvertinti priešą - pražūtinga.” Klasikinis posakis, kuris, deja, labai dažnai pastebimas viešojoje erdvėje. Galima sakyti, kad sprendimų priemėjai, kariuomenės ekspertai ir analitikai mąsto visai kitomis kategorijomis, bet bendras fonas, informacinis triukšmas ir aplinka gali būti labai paveikūs. Ypatingai politikams, tiems biurokratinio aparato valdovams, kurie svarsto ir tvirtina biudžetą, tame tarpe ir KAM asignavimus.
Kam Lietuvai tankai, jeigu jie „dega kaip dėžės”, kam apskritai reikalingas finansavimo didinimas gynybai, jeigu Lietuva turi stebuklingus, neatremiamus tankų naikintojus-„Javelin” sistemas.
Naujos gražios uniformos, Javelin ant žemės, dar „kažkokios ten patrankos” , NATO aviacija danguje ir galingi laivai su draugiškais vizitais Klaipėdos uoste bei prie viso to-gangrenuojanti ir „surūdijusi” Rusijos kariuomenė, kuri „net su čečėnais susitvarkyti kaip reikiant nesugebėjo”.
Mes saugūs!
„Neįvertinti, nuvertinti priešą - pražūtinga.” Tankų kolona (iliustracija - foto), tapusi rusiško ekspansionizmo simboliu, ne vienintelis ir kartais net ne pagrindinis karo veiksmų elementas. Dideli kiekiai bepiločių orlaivių, kurių žvalgybines galimybes ir artilerijos ugnies koregavimo tikslumą nuolat patiria ukrainiečiai Donbase. Elektroninės kovos daliniai, kuriuos įdėmiai stebi NATO ekspertai, vertinantys juos kaip „rimtus pajėgumus”, sparnuotosios raketos, vis dažniau naudojamos įvairių platformų pagrindu. Aviacija ir pilotai, kurių dauguma jau praėję realius kovos veiksmus Sirijoje. Prieš visus išvardintus elementus Lietuvos ginkluotosios pajėgos neturi priešpastatyti nieko arba beveik nieko. O turėtų turėti. Todėl reikia dirbti ir baigti skleisti žalingą žinią apie „nevykėlius RF karinių pajėgų uniformomis”.
Vardant tos!
Kas kiek galite, kas kiek norite:
PayPal.Me/Sausuolis
Remiate Sausuolį-remiate Lietuvos gynybos stiprinimą!
Pagarbiai,
Sausuolis

Rodyk draugams

ATASKAITA. Lietuvos kariuomenės įsigijimai (2018/liepa)

2018-07-31

Tęsiame Lietuvos kariuomenės (ir kitų, su gynyba susijusių institucijų) įsigijimų apžvalgą. Esant skelbtinai medžiagai Ataskaita bus skelbiama kiekvieną mėnesį, stokojant naujienų - vieną kartą per ketvirtį.


Sutartys, susitarimai, konkursai, ketinimai, projektai:*
1.Navigaciniai radarai su oro erdvės stebėjimo funkcija. Konkursas pirkimui. Pirkėjas - KJP. Kiekis-vienženklis**
2. Plačiajuostės labai aukšto dažnio taktinės antenos darbui su „Haris Falcon” radijo stotimis. Pirkėjas - Brigada „Žemaitija”. Kiekis-dešimtys vienetų.**
3. Specialios šarvinės liemenės po kostiumu. Pirkėjas - SOP YPT.
4. Aerodinaminis 3D radiolokatorius. Pirkėjas - KOP. Skirtas** radiolokaciniam postui.
5. Nekarinės paskirties radijo stotys. Pirkėjas - Lietuvos didžio kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas. Kiekis - dešimtys vnt.**
6. Universalus kario ekipuotės dėklas bei dėklas dėtuvėms. Kiekis-tūkstančiai vnt.**
7. 120 mm minosvaidžio vamzdžio išsidėvėjimo patikros įrenginys. Kiekis-1 vnt.

*Visa skelbiama informacija renkama viešų šaltinių pagalba ir neatskleidžia Valstybės paslapties.
**Platesnė, autoriui žinoma informacija,nepateikiama dėl ribotų jos panaudojimo ypatybių.

Kas kiek galite, kas kiek norite:
PayPal.Me/Sausuolis
Remiate Sausuolį-remiate Lietuvos gynybos stiprinimą!

Pagarbiai,
Sausuolis

Rodyk draugams

Nacionaliniai Afrikos politiniai ypatumai

2018-07-27

1980 m. balandžio 12 dieną pasaulį apskriejo žinia - niekam nežinomas Liberijos armijos viršila Samuel K. Doe organizavo karinį perversmą ir pašalino iš posto Prezidentą William‘ą R. Tolbert‘ą. Ilgai nelaukiant, Prezidentas buvo nušautas o visas Vyriausybės kabinetas-suimtas.
Po dešimties dienų, džiūgaujant miniai, visi ministrai buvo išrengti, sostinės Monrovijos gatvėmis nuvesti iki paplūdimio ir sušaudyti. Kiekvieną iš ministrų pakirto vidutiniškai 50-60 kulkų o pusgirčiai kareiviai kurį laiką smaginosi pašaudydami į lavonus*.
Pats Samuel K. Doe valdžia džiaugėsi bemaž dešimtmetį, šalyje vykstant nuolatiniams konfliktams „visų su visais”, kol galiausiai buvo nuverstas Charles‘o Taylor‘o ir Prince‘o Y.Johnson‘o, kurie nutarė savo polinkių neslėpti ir nufilmavo Samuel K.Doe egzekuciją parodydami ją per vakaro žinias bei išplatindami informaciją pasauliui.
Samuel K. Doe buvo vienas po kito nukirsti rankų ir kojų pirštai, nupjautos ausys, kiek pavedžiota sostinės gatvėmis, galiausiai sukapotas į gabalus, iškeptas ir suvalgytas.
Charles Taylor‘as ir Prince Y.Johnson‘as abipuse draugyste ilgai nesidžiaugė ir pastarasis buvo priverstas bėgti iš šalies, kurioje vyko nenutrūkstamas pilietinis karas.
Ponas Ch.Taylor, kurį laiką tapo formaliu Liberijos lyderiu ir pagarsėjo nėščiųjų kasimu į smėlį bei savo kareivių valgymu.
Stiprėjant nepasitenkinimui ir Ch.Taylor‘ui teko spruko iš šalies, kurį laiką slapstytis Nigerijoje. Galiausiai buvęs lyderis buvo suimtas ir tarptautinio Teismo (teismas truko 10 metų) pripažintas kaltu bei nuteistas 50 metų laisvės atėmimo bausme. Šiuo metu bausmę atlieka viename Didžiosios Britanijos kalėjimų.
Prince Y.Johnson grįžo į Liberiją, kaip doras krikščionis, kur tęsė pakankamai sėkmingą politinę karjerą. Pasirodžius filmuotai medžiagai, kurioje jis gerdamas Budweiser juokauja su savo asistentu ir stebi Samuel K. Doe pjaunamą ausį, jo karjera kiek susvyravo, bet…P.Y.Johnson‘as sugebėjo susitaikyti su S.K.Doe šeima ir viskas nurimo.
Šiuo metu Liberija gyvena santykinai ramiai ir taikiai.
*Nuotraukoje dešinėje- Užsienio reikalų ministras Cecil Denis prieš egzekuciją.
Kas kiek galite, kas kiek norite:
PayPal.Me/Sausuolis
Remiate Sausuolį-remiate Lietuvos gynybos stiprinimą!

Pagarbiai,

Sausuolis

Rodyk draugams