BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

DIENA, KAI JIE ATEIS II dalis

2015-03-19 parašė sausuolis

Veiksmai Vilniaus kryptimi:

- išnaudojant pirmos paros netikėtumo efektą, judant keliais apsupama Lietuvos sostinė, įsitvirtinama ties pagrindinių kelių sankryžomis. „Vilniaus katile” atsidurs Jungtinis štabas, Sausumos pajėgų štabas, KASP štabas, štabo batalionas, karo akademija, dalis Vilniaus KASP rinktinės su štabu ir t.t. Priešui pavyks pasiekti rytinius Vilniaus pakraščius be mūšio. Artėjant prie miesto artilerija atidengs ugnį į karo akademijos bei štabo bataliono teritorijas tokiu būdu neleisdami susitelkti kovingiausiems Vilniaus įgulos daliniams. Tikėtina, kad artilerija ar kitos žemė-žemė, oras- žemė sistemos bus panaudotos ir prieš mieste išsidėsčiusius štabus (gali būti išlygų siekiant išsaugoti vakariečių gyvybes). Atskira specialioji, žaibiška, sraigtasparnių desanto pagalba vykdoma operacija bus nukreipta prieš specialiųjų pajėgų bazę, esančią į šiaurę nuo Vilniaus. Lygiagrečiai priešas vykdys politinio- psichologinio klaidinimo kampaniją, kai apsišaukėliška Lietuvos „vyriausybė”, sudaryta iš promaskvietiškų politikų, duos nurodymus nutraukti ugnį bei kvies Rusijos Federacijos dalinius apginti liaudį nuo fašistinių smogikų savivalės. Priešas intensyviai naudos elektroninės kovos- ryšio trukdymo priemones, ženkliai apsunkindamas štabų bendravimą su už „katilo” ribų esančiais daliniais.
REZIUMĖ: po pirmos paros bus prarasta didžioji dalis kariuomenės vadovavimo užtikrinimui reikalingos štabo bataliono technikos. Taip pat bus sunaikinta ženkli dalis spec. pajėgų technikos. Unikalias kompetencijas turintys karo akademijos kariūnai bei štabo bataliono kariai bus priversti kautis kaip eiliniai pėstininkai. Su didele tikimybe jau pirmą parą kautis teks ir daliai štabų karininkų. Vilniaus gynyboje dalyvaujantys daliniai, padaliniai turės minimalų prieštankinių ginklų bei minosvaidžių ir šaudmenų jiems kiekį. Vilniuje dėl prasidėjusių kovos veiksmų nebus vykdoma mobilizacija arba ji vyks labai epizodiškai ir ne koordinuotai, tokiam renginiui reikalinga informacijos sklaida bei organizuotumas nebus užtikrinti.

Veiksmai Marijampolė- Suwalki ir Alytus- Augustow kelių kryptimi:

- priešas panaudos labai ženklias pajėgas (minimum pora batalionų kovinių grupių, o galimai ir ženkliai daugiau) tam, kad ties Lietuvos Respublikos siena atkirstų pagrindinius kelius į Lenkiją, sudarytų koridorių tarp Kaliningrado srities ir Baltarusijos. Ties minėtais keliais nedelsiant bus įrengiami minų laukai, fortifikaciniai įtvirtinimai, artilerijos bei priešlėktuvinių dalinių pozicijos ir pan. Rusų daliniai labai rimtai pasirengs lenkų bandymams prasiveržti į Lietuvos teritoriją. Pirmą parą lenkų veiksmai bus žvalgybinio, menkai koordinuoto pobūdžio.
REZIUMĖ: jau pirmą parą Lietuvos kariuomenė bus atkirsta nuo susisiekimo su pagrindiniais NATO sąjungininkais žeme. Šaudmenų atsargų papildymas kariuomenės mastu žeme ir oru taps neįmanomas.

Veiksmai Kauno bei Panevėžio kryptimis:

- pirmą parą veiksmai šiomis kryptimis nebus intensyvūs, pagrinde apsiribos oro antskrydžiais prieš didelės svarbos taikinius bei žvalgybinių diversinių grupių išpuoliais. Oro antskrydžių taikinyje- Ruklos įgula (maksimaliai naudojant precizinius aviacijos šaudmenis, siekiant išvengti vakariečių žūčių) bei kitų batalionų teritorijos Kaune, Tauragėje, Alytuje, Panevėžyje, oro erdvės stebėjimo radiolokaciniai postai.
REZIUMĖ: dalis toliau nuo Lietuvos sienų išsidėsčiusių batalionų išsaugos savo pajėgumus, tačiau veiks beveik nekoordinuojami Jungtinio bei Sausumos pajėgų štabų. Išlikusių batalionų valdymą, galimai, perims „Geležinio vilko” brigados štabas. Mobilizacija neužimtoje Lietuvos teritorijoje bus apsunkinta, kadangi mobilizuotų karių aprūpinimui reikalingi sandėliai Linkaičiuose bei Vilniuje bus nepasiekiami arba sunaikinti. Naujai formuojamų dalinių/padalinių vadovavimui reikalingi III-IV kursų kariūnai dalyvaus Vilniaus gynyboje kaip eiliniai pėstininkai. Pagrindinės prieštankinių ginklų, artilerijos pabūklų, minosvaidžių šaudmenų, prieštankinių minų atsargos Linkaičiuose bus užgrobtos arba sunaikintos.

IR TAI TIK PIRMA PARA….

Autoriaus Pastabos:
1. Pateiktas vienas iš blogiausių scenarijų (konvencinė ataka iš Baltarusijos bei Rusijos). Jungtinis štabas privalo dirbti su platesniu scenarijų spektru (konvencinė/nekonvencinė ataka, tik Rusija, tik Baltarusija, Rusija + Baltarusija ir pan.). Blogiausias scenarijus padeda išryškinti silpnasias kariuomenės vietas. Jei pasiruošime šiam scenarijui, tai kiti priešo veiksmų variantai bus „walk in the park”.

2. Scenarijus paviršutiniškas. Aš, sakykim, nesu tikras ar pirmą dieną be mūšio jie nepaims Jurbarko ruošdamiesi judėti link Kauno iš kelių pusių ir pan.

3. Atsakant į klausimą dėl nepastebėto pajėgų koncentravimo - Rusija jau dabar naudoja netikėtus didelio mąsto mokymus tam, kad išbandytų savo pasirengimą bei atbukintų kaimyninių valstybių budrumą. Mano aprašytas scenarijus lengvai galėtų būti realizuotas mokymų „Zapad 20XX” metu. Rusijai pilnai ir su kaupu užtektų dalinių sutelktų prisidengiant šiais mokymais. Kaip rodo patirtis, vykstant tokioms pratyboms Lietuvos kariuomenė pastebimai nereaguodavo su vienintele išimtimi 2014 metų gruodžio mėn.

4. Baltarusijos įtraukimas ne lengvas, bet įmanomas. Tų pačių mokymų „Zapad 20XX” metu Rusijos GRU arba FSB Alfa kuopa galėtų blokuoti Lukašenką nuošalioje pirtelėje (taip kaip savo laiku buvo blokuotas Gorbačiovas). Fraeris (Lukašenka) būtų pastatytas prieš faktą, kad pacanai (Putinas ir Šoigu) pasitarė ir nusprendė, kad Baltarusija privalo atverti koridorių Rusijos daliniams. Papildomai Baltarusijai būtų taikomas ekonominis, energetinis, finansinis ir pan. spaudimas.

5. Kas liečia NATO- jau pirmą dieną rusai ištrauktų branduolinio šantažo kortą. Prasidėtų atviras ir labai demonstratyvus Rusijos branduolinės galios demonstravimas. Galimai, net į Lietuvos teritoriją būtų atgabenti ir plačiai išreklamuoti keli užtaisai. Savo ruožtų lenkai neatakuotų Kaliningrado srities, o tik bandytų prasiveržti link Alytaus bei Marijampolės. Kadangi jų ataka bataliono ar brigados dydžio vienetu vyktų ne pirmą parą, tai rusai ją lengvai atremtų. Vėliau lenkai pareikštų, kad norint įveikti rusų gynybą jiems reikalingas sąjungininkų strateginės aviacijos palaikymas ir pan. Kaliningrado sritis nebūtų atakuojama, nes to nenumato penktas Vašingtono sutarties straipsnis*.

*will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area.

Niekas nerizikuos gauti branduoliniu vėzdu veržiantis į Rusijos teritoriją. To nesvarsto Ukraina, nesvarstys ir mūsų sąjungininkai.
Žodžiu, kaip bebūtų liūdna, bet yra didelė tikimybė, kad branduolinis šantažas uždarys Lietuvos vadavimo klausimą.

Rodyk draugams

DIENA, KAI JIE ATEIS

2015-03-18 parašė sausuolis

Apie autorių:
Buvęs Lietuvos kariškis, daugiau kaip dešimtmetį tarnavęs mūsų šaliai ir matęs gynybos struktūras iš vidaus.

I DALIS

„Pirma konvencinės atakos prieš Lietuvą diena, scenarijus Rusija + Baltarusija”

Veiksmai Klaipėdos kryptimi:

- blokuojami/ uždaromi uosto vartai. Tuo tikslu gali būti pasitelkiamas išvakarėse „sugedęs” krovininis laivas, sraigtasparniais ties pietiniu uosto vartų ragu nuleisti desantininkai su VPTRK arba per 1-2 val. pietinį uosto ragą pasieksiantys rusų artilerijos bei tankų daliniai.
REZIUMĖ: Lietuvos KJP laivai neturės fizinės galimybės išplaukti, specialios kompetencijos personalas bei laivai nebus panaudoti. Kuršių Nerijos šiaurinėje dalyje stovės rusų artilerija, kuriai lietuvių daliniai nieko negalės padaryti.
- naudojant netikėtumo efektą, judėdami pagrindiniais keliais iš pietų, rusų daliniai jau pirmą dieną apsups Klaipėdą (išorinis žiedas maždaug ties keliu Klaipėda- Palanga) bei įsitvirtins ties pagrindinių kelių sankryžomis. Tuo tarpu, Kuršių Nerijoje ties senąja ir naująja perkėla, jūrų muziejumi išsidėstę artilerijos daliniai atidengs ugnį į dragūnų bataliono teritoriją, technikos parką bei KASP rinktinės štabą, KJP kareivines, neleisdami susitelkti kariams. Iš išorinio apsupimo pusės miestą, galimai, bus stengiamasi padalinti į dvi dalis perkertant jį ties Baltijos prospektu (tiesus ir atviras šaudymo laukas) arba ties Liepų gatve, nes į šiaurę nuo šios gatvės siaurame ruože koncentruojasi KJP, KASP, dragūnų daliniai.
REZIUMĖ: išorinio Klaipėdos apsupimo dėl lėtų dalinių telkimosi tempų paskelbus aliarmo signalą išvengti nepavyks. Klaipėdos įgula ginsis turėdama labai ribotą šaudmenų (ypatingai prieštankinių) kiekį. Klaipėdoje dėl prasidėjusių kovos veiksmų nebus vykdoma mobilizacija arba ji vyks labai epizodiškai ir ne koordinuotai, tokiam renginiui reikalinga informacijos sklaida bei organizuotumas nebus užtikrinti.

Veiksmai Šiaulių kryptimi:

- vienas svarbiausių taikinių rusų aviacijai- Šiaulių oro bazės pakilimo takai. Jie bus intensyviai bombarduojami, siekiant užtikrinti, kad NATO naikintuvai negalėtų pakilti. Pačių lėktuvų, angarų, kareivinių stengsis neliesti vengdami vakariečių aukų.
REZIUMĖ: nuo pat pirmos karo dienos Lietuvos kariuomenė neturės jokios vietinės paramos iš oro.
- rusai rimtai svarstys desantinės operacijos (tame tarpe pasitelkiant sraigtasparnius) galimybę Radviliškio- Linkaičių rajone. Netikėto rusų desanto bataliono ar didesnio dalinio išsilaipinimo atveju pavyktų sunaikinti/ užimti oro gynybos batalioną bei Lietuvos kariuomenės arsenalą. Vietovė desantavimuisi šiame rajone yra palanki. Desantininkų batalionas galėtų kelias paras laikyti šias pozicijas iki atvykstant pagrindinėms mechanizuotoms pajėgoms. Desantininkų užduoties palengvinimui apie operacijos rajoną aviacijos pagalba būtų statomi distanciniai, savaime susinaikinantys minų laukai (pvz.: 48-72 val. susinaikinimo laikas). Jei visgi desantinė operacija pasirodytų pernelyg rizikinga (nors ir galinti atnešti milžiniškus dividendus) tokiu atveju arsenalas bei oro gynybos batalionas bus nuolat bei labai intensyviai bombarduojami.
REZIUMĖ: jau pirmą karo dieną Lietuvos kariuomenė neteks ženklios dalies priešlėktuvinės gynybos pajėgumų. Jau pirmą dieną Lietuvos kariuomenė neteks ženklios dalies (daugiau, nei 50%) prieštankinių bei artilerijos šaudmenų.

I dalies pabaiga

Rodyk draugams

Atmintinė pacifistui II

2015-03-17 parašė sausuolis

Po pirmojo straipsnio gavau nusiskundimų:
„Negi viskas taip blogai? Kodėl tos sutirštintos spalvos? Mūsų niekas nepuola ir būkime realistai-nepuls. Juo labiau-tankais ir visokiais ten senoviniais bombardavimais.
Ateina mandagūs žali žmogeliukai, išmeta iš savivaldybės pastato korumpuotus politikus ir iškelia kokios nors ten Šalčininkų respublikos vėliavą. Derybos, derybos, dar truputį derybų ir…‘žalieji‘ pasitraukia. Sunku suvokti, autoriau, a?
Ir po velnių, jei nepasitraukia, visada galima patraukti savo artimuosius kiek toliau.
Anglija, Norvegija, žinia, visus priema :) ”

Nenoriu labai liūdinti jūsų tėvų, bet šiek tiek nesigavo pas juos tam tikri dalykai. Jūsų auklėjimas-taip pat.

Nenoriu labai ir jūsų liūdinti, tik, kad nepabėgsite jūs niekur.
Išeisite iš namų ir…viskas.
Degalinės-neveikia. Iki pirmo antskrydžio-gatvėse kamščiai. Magistraliniuose keliuose-kamščiai (taip, iki pirmo antskrydžio, vėliau-kamščiai iš sudegusių automobilių ir kitko, po ko jūs (jei liksite gyvi, žinoma) niekada daugiau nesinaudosite griliu.
Iki Latvijos jūs privažiuosite jei gyvenate Mažeikiuose. Tiesa, Latvijoje jūsų kelionė ir baigsis. Ne tik dėl to, kad ten kartosis analogiškas scenarijus. Gimtąja prokalbe, kurios pagrindą sudaro bl, n ir x „ištiktukai” šnekančių ir atėjūnus palaikančių ten kur kas daugiau negu pas mus.
Lenkijos-Kaliningrado ir Baltarusijos kryptys-greičiausiai iš ten ir slinks Mordoro jėgos.
Tai sveikinu, liekate savo Fabijoniškėse.
Ir žinote, ką? Hibridinio ar totalaus karo atveju nesusidursite su intelektualiu mėlynakiu rusų karininku iš Pavolgio, žydromis akimis, ant pakaušio nustumta „krapovaja” berete, kurį sugraudinsite Dostojevskio citatomis ir prie kultūringo degtinėlės kiekio įtikinsite “visko čia negriauti”.
Susidursite jūs, su Kadyrovo ar jo įpėdinio čečėnais, plokščių veidelių buriatais ir įvairių mosčių kazokais, kuriems tamstos gėris materialus, bei jūsų žmonos (draugės) užpakalis (gal ir jūsų paties, atsiprašau, žinoma, iš anksto) bus kur kas svarbesni negu sofistikuoti svaičiojimai apie taiką, startup‘us, pasirinkimo laisvę demokratijoje ir stilingus pavaikščiojimus Vokiečių gatve.
Trumpai šį kartą.
Susitiksime. Geriau šaudykloje, o ne belaisvių stovykloje.

Pagarbiai,
Sausuolis

Rodyk draugams

Atmintinė pacifistui

2015-02-27 parašė sausuolis

Be užuolankų. Ką jūs darytumėte karui prasidėjus?
Į šį klausimą reikia atsakyti kiekvienam iš mūsų, tačiau čia klausiu tik šaukiamojo amžiaus jaunuolių. Ką? Darytumėte? Jūs?
Kariškiams, šauliams, savanoriams šis klausimas nekyla, nekyla jis ir daliai civilių, kurie myli savo šalį, galvoja apie kariškio profesiją ar tiesiog supranta pareigą Tėvynei.
Tačiau ką darytų tie, kurie šiandien alpsta nuo chaki spalvos, kurie rėkia apie pažeistas teises, keikiasi slaviškais keiksmais (nors rusiškai nelabai ir supranta) Valstybės ir kariškių adresu?
Tie, kurie tiesiog girdėjo, kad 9 mėnesius reiks rinkti nuorūkas o per tą laiko bankas jiems atims 0,5 kambario butą Perkūnkiemyje, paliks mergina, kuri Facebook‘o profilyje „ViktorijyteKasnaujonesakysiu” bus kalbinama kietų bičų, kurie „fiktyviai įstojo į univerą” ir „dėjo skersą ant tų šaukimų”.
Nors, tiesa sakant, galvoju,kad tokie išvardinti yra tiesiog jauni pusgalviai, bet grįžtant prie pirminio klausimo: KĄ JŪS DARYTUMĖT?
Taigi, pagalvokit… .
Jūs gyvenat Vilniuje, būsimas šaukimas kol kas Jūsų neužkabino ir savo vasarinio uždarbio Anglijoje ir/arba tėvų pagalba jūs susiveikėt „priežastį” kodėl jūsų pašaukti neturėtų. …

Šią naktį (aha, šią), niekas neperspėjo, nei skype, nei kreida ant lentos coffee inne neužrašė) jūs išgirstat kaukiant sirenas ir kažką traškant.
Atsikelia išbalusi mamulė ir susivėlęs tėvas. Visi paklaikę, iš draugelio sms „wtf, Gintai, ble..?”
Traškesys” išsikristalizuoja” į kulkosvaidžio papliūpas, rytui brėkštant virš galvos prariaumoja naikintuvai.
Vienintelė mintis „p…diec” nelabai paguodžia, telikas nerodo, o FB tik vienintelė „MazeMeu” parašius „ce tipo lol‘as toks krc?”.
Pagaliau dašunta-karas. Aha, jo, karas.
Dabar taip, susiemi ir galvoji-reikia valint iš čia. Telikas jau rodo-ryškiai įrašytas bele kada Prezidentės kreipimasis ir prašymas nepanikuoti.
Mamulė isteriškai klykia.
Tėvas keikiasi, Minsko plente tankai.
Traškesys ir tipo kaip fejerverkai-nenutyla išvis.
Jauti, kad pykina.
Vėl riaumojimas virš galvos ir….trenksmas!
Atpalaiduoja sfinkterius.. ble….širdis tuoj iššoks.
Mamulė klykia dar stipriau.
Persimauni kelnes (gerai,kad niekas nematė…).
Ką daryti???!!
Telikas rodo. Pareigūnai kalba… be panikos, kariuomenė…kariuomenė, čia mūsų ar ne??
Nu, neskiriu aš nei ginklų nei uniformų…TRENKSMAS!
Kelnės sausos, virtuvėje šukės, lango nebėra.
Bėgti kur??!!!
Pranešė, kad bombarduoja..KĄ???!! ble… aš vakar dar sėdėjau Piliovkėj, po to planavom į „Keulę…” paeit, bet….
Pykina. Kas čia švilpia…trenksmas!! toliau kažkur. Atpili… .
Magistralėje į Kauną kažkas sprogo, avarija, spūstis. Praneša,kad panašiai į Panevėžio pusę.
„Dabar man šakės…mama…”.
—————————————————————————————————-
Po dviejų savaičių… .(Kažkuriam Fabijoniškių rūsyje).
-Имя!? Имя бля!
Gintpppasss…skauda.
Smūgis…
-Я тебя тварь лабуская нах.. пошлю тот участок разминировать “своим ходом” бля…
Smūgis…
-Или нет, даваи…
Smūgis…
-или нет, п..да фашисткая, вот часть своего комплекта “ратник” одену и пошёл вон там к своим, хочешь?? да, сидит там несколько ваших с оптикои, поздравят дырочкои тебя…или слушаи, я тебя нашим чечям отдам, они то “дырочки” любят:)))
-Чего бледнееш фашист??
-Наших стрелять, бля, умеите, да, а тут будем падать и кровиком брызгать… .
Smūgis… .

Sveiki atvykę į realų pasaulį, pacifistai.

Pagarbiai,

Sausuolis

Rodyk draugams

Skirk 2 proc. savo ir savo šeimos saugumui!

2015-02-24 parašė sausuolis

http://www.kam.lt/lt/veikla_576/paremk_krasto_apsauga.html

Rodyk draugams

Trumpas metinis Sausuolio pranešimas

2014-12-23 parašė sausuolis

foto iš KAM archyvo

foto iš KAM archyvo

Gerbiami blogiečiai, blogo skaitytojai,
Metų apibendrinimo dėlei, trumpas komentaras ir neordinariai teisingos mintys.
Taigi, metus pradėjom su padangų svilėsiais broliškame Kieve ir 0,78 proc. nuo BVP gynybai. Baigiantis pirmajam ketvirčiui, buvome patikinti, jog galime miegoti ramiai, tačiau aktyvios visuomenės dėka ir „juodojo diržo per subinaitę” varlyčių mėgėjui pagalba, įsukome gerų naujienų ratą. Gerų naujienų savo kariams (tuo pačiu-valstybei apskritai).
Vis labiau liepsnojant Ukrainos rytams sukrapštėme papildomų lėšų, ko pasėkoje, gynybos finansavimas pakilo iki 0,89 proc. nuo BVP.
Partijų susitarimas, 2020 metai, ne, to nevertinu kaip itin didelio pasiekimo, nes po velnių - 2020 metai!!!
Mano sūnus tuomet jau bus išaugęs kokias 3 mokyklines uniformas. Ne mažiau tiek, bus sutrynęs ir kiekvienas kariškis, taigi papildomas 130 milijonų visgi yra gerai, bet 2020 metai… .
O, bet, tačiau Kalėdos, daugiau optimizmo- grom, javelin, FN scar bei Arvekos šarvinės liemenės-puiku!
Brangus Kalėdų seneli, ką manai dėl Panzerhaubitze 2000 arba NASAMS? Gal tilptų po eglute bent ateities sutartys jų įsigyjimui?
O apskritai, visas tas lūpų virpinimas ir aiškinimas “O kodėl mes neskyrėm pinigų kariuomenei, o kodėl??!! (grąžomos rankos)” man sukelia sarkastišką šypseną, nes 99 proc. tų aimanuojančių apie gynybą negalvojo, nekalbėjo, arba kartkartėmis minėjo žodį “saldofonas” kaip savo humoro viršūnę, bei tokius kaip šio komentaro autorių tuo žodžiu vadino ir….bac-”atsivertimas”.
Analogija su aktyviomis marksizmo-leninizmo dėstytojomis ir LKP sraigteliais, Atgimimo-Sąjūdžio laikais ėjusiais keliais aplink bažnyčias ir pasidariusiais itin “pabažnais”.
Jei visi verkiantys skirtų savo 2 proc. GPM paramą kariuomenei ir dar po pem litų pervestų asmeniškai, mūsų ginkluotas ežiukas priešui būtų kur kas didesnė rakštis sėdimojoje.
Tai tiek.
P.S. Ir neprisirykit aguonpienio nes jis migdo, o miegoti mes negalime-naktys tuoj pradės trumpėti, meška kelsis iš miego.
Nuoširdžiai Jūsų,
Sausuolis

2014 2015

Rodyk draugams

Visus karius ir jiems prijaučiančius-su Švente!

2014-11-23 parašė sausuolis

Rodyk draugams

Gyvybės draudimo diagnozė

2014-10-15 parašė sausuolis

Buityje, būdo ar elgesio nuokrypis gali būti vadinamas keistumu, neordinarumu, ekstravagancija, “neformatu” ar pan., tačiau kuomet tai ŽENKLIAI nukrypsta nuo visuotinai priimtinų normų, įsijungia medicina, bei būsena įvardinama kaip susirgimas, iškrypimas, klinika, diagnozė ir t.t.
Mūsų valstybės santykis su savo jėgos struktūromis yra (tikiuosi-buvo), iškrypęs. Jei tiksliau-mazohistinis. Mes, oficialiai deklaruodami, kad esame padorūs Europos bendrijos piliečiai, žvilgčiojome į šonus bei klapsėdami akutėmis nebyliai kvietėme - “muškite, mus muškite, paimituosime gynybą”.
Išromytas valstybinės agresijos-karingumo genas (labai dera su suicidinėm nuostatom) , kurį papildė didžiavimasis ištrūkus iš Sovietų “beveik be aukų”, tik su “dainuojančios revoliucijos pagalba”, pratęsė instinktyvus purtymasis “slogaus kareivinių dvoko ir diedovščinos, naujoje laisvoje Lietuvoje” ir apvainikavo “šiais laikais niekas tankais nekariauja” tezės.
Tačiau tai kas vyksta dabar-geriausia kas gali nutikti mums gynybos plotmėje.
Turime vieną sparčiausiai augančių ekonomikų ES, mažėjančią emigraciją, didėjantį grįžtančiųjų skaičių, prielaidas gimstamumo didėjimui. Mūsų niekas neužpuolė, o gyvybės draudimo bendrovė (NATO) nuo eilinio vadybininko iki valdybos pirmininko patvirtino, kad net nesiruošia mums leisti numirti. Maža to, apdėlios putplasčiu, kad trenkto kaimyno sviestas akmuo mūsų nesužeistų (sužeidus-apmokės didesniąją gydymo išlaidų dalį).
Viskas ko mums reikia-šiek tiek padidinti draudimo įmokas ir mažinti haliucinogenų vartojimą, kurie kelia vaizdinius apie pūkuotą, rožinį, pliušinį pasaulį, kur “žydi gėlės ir už kiekvieno kampo gėris”.
Moteriškas žodis “politika” turi kietus, plieninius macho atributus - jėgą, klastą, žvėriškumą.
Tikiuosi, valstybė baigė lėbauti, praėjo sunkią delyro fazę ir pradės stiprinti savuosius macho atributus.

Pagarbiai,

Sausuolis

Rodyk draugams

Smėlio laikrodis

2014-08-28 parašė sausuolis

Mes žiūrime į smėlio laikrodį, kurio smiltys atrodė nesibaigiančios. Beveik nesibaigiančios, nes kaip smėlio kiekį riboja laikrodžio tūris, taip mūsų egzistenciją riboja fizinio kūno trapumas, Dievo arba gamtos duotas egzistencijos laikas.
Savo smėlio laikrodį galime apversti ar net paguldyti ant šono. (Pri)stabdyti laiko tekėjimą sveiku gyvenimo būdu, sudėtingomis operacijomis, didesniais ar mažesniais pinigais. Kalbant dvasingiau-penu sielai, šeimos ir vaikų meile, ištikimu partneriu ar nuoširdžia draugyste.
Suprantama, smėlio laikrodis gali nukristi ir sudužti, jo smiltys pramaišiui su aštriomis šukėmis pažirti….sudėti laikrodžio jau nepavyks. Jo vieta šiukšlyne, kelionėje į nebūtį.
Apie savo gyvenimo laikrodį taip negalvojame. Visad segamės saugos diržus automobilyje, kartais perkame draudimą „dėl viso pikto”, net nuodydami save, šiukštu, negeriame bet ko - renkamės iš „tyro šaltinio ir geriausios kokybės grūdų” produktų. Mes nenorime prieš laiką sudužti ir atsidurti šiukšlyne, nebūtyje iš kurios sugrįžti nebeįmanoma.
…Ryškiai geltonų saulėgražų laukas ir akį rėžiančiai žydras dangus. Degintos gumos, dyzelino, aštrokas parako ir dar, kažkoks salstelėjes, degintos jautienos kvapas.
Supratot, ne jautienos tai kvapas.
Tai kvapas sudaužyto gyvenimo laikrodžio. Sudaužyto tyčia, asmenų, kurie tikriausiai niekada nėra matę tikro smėlio laikrodžio ir jau tikrai nėra susimąstę apie gyvenimo tėkmės bei smilčių analogijas.
Aš nenoriu matyti tų asmenų čia, Lietuvoje, tačiau jeigu jie pasirodys noriu,kad jie būtų tikri-smiltys jų gyvenimo laikrodžiuose išseks labai greitai.
Pagarbiai,

Sausuolis

Rodyk draugams

2014-08-01 parašė sausuolis

Rodyk draugams