BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Archyvas: Rugsėjis, 2018

Įkyrus balsas

2018-09-11

I skyrius
Reisas „Londonas-Kingstonas” buvo atidėtas dėl blogų oro sąlygų, todėl Kitas sėdėjo erdvioje oro uosto salėje ir laukė tolesnės informacijos. Netrukus garsiakalbiai sugriaudėjo:
„Skrydis „Londonas-Kingstonas” atidedamas 2-iems valandoms. Atsiprašome keleivių dėl…” .
Kitas daugiau nebesiklausė, bet tvirčiau susisupo į savo lietpaltį ir įsikniaubė į pakeltą apykaklę.
Šią drėgną 1992 m. rudens dieną jo nuotaiką buvo ypač prasta. Sukosi galva, kūną krėtė lengvas drebulys ir vyras netvirtai save apgaudinėjo, kad tai dėl trijų stiklų viskio, kuriuos jis su Gerhardu, kolega iš Tiekimų skyriaus, vakar suvartojo mieste. Tiesa, prieš tai buvo keletas alaus ir trumparankoviai marškinėliai, košiant neįprastai šaltam rugsėjo vėjui. „Žodžiu..dar tik 33 meteliai o jau visai išgveręs”-tokia savikritika nei velnio neramino. O dar ta nelemta komandiruotė.
Snaudulys, atėjęs netikėtai ir žadėjęs, kad ir laikiną palaimą, buvo nutrauktas šeimynėlės įsitaisiusios šalia. Eilinė šeima su stambiu šlakuotu tėtuku ir ženklaus viršsvorio kamuojama jo žmona. Ir vaikėzu. Hiperaktyviu vaikėzu, kuris bent du kartus užkliuvo už Kito kojų ir savosiomis bent du šimtus kartų užlipo ir nulipo ant kėdės tuo drebindamas visą jų eilę bei pastoviai kažko inkšdamas, nepatenkintas ir tas balsas…spygus, įkyrus balsas.
Kitas pajuto,kad smilkiniuose ima pulsuoti.
Likęs pusvalandis virto amžinybe ir paskelbus laipinimą Kitas pirmas šovė prie registracijos langelio. Mintyse buvo tik viena-kėdė. Minkšta, apgaubianti lėktuvo kėdė. „Tegu bus krėslas”, Kitas šyptelėjo mintyse, tik dėl vidinės savijautos net vidinė šypsena išėjo kažinkokia rūgšti, su „kalančia” galva ir šaltu prakaitu pažastyse.
Salonas..37 D.. kėdė („krėslas), štai…ūmai jam pakirto kojas. Tas spiegiantis įkyrus balsas. 38 D.

II skyrius
“Tikriausiai ji blogiausia pasaulyje”, taip savo nuotaiką galėjo apibūdinti pats Kitas, bejėgiškai stebėdamas pro iliuminatorių plaukiančius debesis, kuriuos dar siekė jo apsiblausęs žvilgsnis-papildomas viskis kiek numalšino galvos skausmą, o aspirinas ant viršaus ir kūno drebulį.
Bjaurusis vaikis buvo kiek aprimęs ir susikaupęs čiaumojo šokoladą, kuriuo išteptas rankas kartais brūkštelėdavo Kitui per viršugalvį- vyras pagavo save fantazuojant kaip jis paima vaikiščią už kojos ir gerai įsiūbavęs paleidžia, pro stebūklingai atsivėrusias lėktuvo duris į lauką. Ir tos šokoladuotos rankos, tas spigus įkyrus balsas amžiams dingsta iš jo minčių Visatos. Tik naujas spyris į atlošą grąžino jį į realybę.
Neaišku kaip ir kada tai būtų baigęsi, bet iškamuotą kūną įveikė nuovargis.

Paskutinį, ką atsiminė Kitas, buvo juntamas lėktuvo virpesys, staiga užgulančios ausys ir spigus balsas:
-Nenoriu daugiau šokolado, nenoriuuuu!!!!
Šviesa, spaudimas galvoje ir krūtinėje bei beviltiškas troškimas įkvėpti oro.

Šalta..vanduo..Kitas ėmė malti kojomis ir rankomis, šios nerado jokios atramos..”Šūdas..velnias, tai…sudužo, velnias, sudužo..”.
Protas nepajėgė suvokti ką mato-vanduo-didžiulis bekraštis vandenynas aplink.

Ir zvimbimas. Bitės? Kokios bitės?! Burzgimas, artėja. Lėktuvas!!!
Pradžioje buvęs vos matomu taškeliu didelis keturmotoris lėktuvas su vandens slidėmis prariaumojo beveik tiesiai virš išsižiojusio Kito, nerangiai pasviro į kairį šoną ir apsukęs ratą ėme leistis artėdamas prie vandens.
-”Gelbėtojai!” Kitui net gerklę suspaudė iš palengvėjimo ir savo nuovokos.
Lengvai supdamasis ant bangų ir stumdamas prieš save baltų purslų kupetą lėktuvas sparčiai lėtino greitį. Kitas aiškiai matė nedidelę pilotų kabiną, didelę dvigubą lėktuvo uodegą.
Likus geram šimtui metrų lėktuvas grakščiai pasisuko šonu atidengdamas Kitui didžiules Svastikas ant lėktuvo uodegos.

„To be continued..”

Kas kiek galite, kas kiek norite:
PayPal.Me/Sausuolis
Remiate Sausuolį-remiate Lietuvos gynybos stiprinimą!

Pagarbiai,
Sausuolis

Rodyk draugams

“Darbininkų ir valstiečių“ šalis (Tambovo sukilimas)

2018-09-06

Po 1917 m. perversmo valdžiai Rusijoje perėjus į bolševikų rankas jaunajai Tarybų valstybei teko atlaikyti sunkius išbandymus-vienas jų, sugalvoti kaip efektyviau badu išmarinti, nukankinti ir represuoti nemažą savo gyventojų dalį, kuri nepanoro taikstytis su gyvenimo realybe „Darbininkų ir valstiečių” šalyje.
Visi girdėję apie pilietinį karą, kur „raudonieji” ir „baltieji” aršiai skerdė vienas kitą, bet kiek mažiau žinomas faktas- Tambovo gubernijos valstiečių sukilimas.
Neapsikentę drakoniškų duonos ir kito maisto surinkimo normų valstiečiai sukilo-pradžioje tiesiog išvarinėję specialius maisto surinkimo būrius, vėliau jie perėjo į ginkluotą kovą.
„Humaniškiausia pasaulio valstybė” reikalo ėmėsi iš peties-buvo sutelkta iki 50 000 Raudonosios armijos karių su artilerija, aviacija, šarvuota technika ir kita ginkluote. Problemai spręsti, Rusijos valdžia nutarė bene pirmą kartą pasaulio istorijoje panaudoti cheminį ginklą prieš savus piliečius.
Ką byloja oficialūs dokumentai (ištraukos, vertimas-Sausuolio):
1921,06,11 d. įsakymas Nr.171 (Rusijos centrinis vykdomasis komitetas-aukščiausiasis tuometinės Rusijos valdžios organas, toliau tekste - RCVK)
„1.Piliečius, atsisakiusius pasakyti savo vardą šaudyti vietoje;
1. Kaimo name radus slepiamą ginklą, dirbantį vyriausią šeimos asmenį sušaudyti vietoje;
2. Šeimos, slepiančios banditų šeimos narius ar jų turtą ištremiamos iš gubernijos, dirbantis vyriausias šeimos narys sušaudomas vietoje…”
1921,06,12 d. įsakymas Nr.0116 (M.N.Tuchačevskis - Tambovo gubernijos kariuomenės dalinių vadas)
„Neatidėliotinam miškų išvalymui, įsakau:
1. Miškus, kuriuose slepiasi banditai, valyti nuodingosiomis dujomis, tiksliai paskaičiuojant, kad dujų debesis pasklistų po visą mišką, naikindamas viską kas jame slepiasi…”.
1921,07,23 d. įsakymas Nr.116 (RCVK)
„Kaip parodė pirmojo kovinio panaudojimo patirtis, greitam išvalymui nuo banditų siūloma taikyti tokią praktiką:
Apsupti kaimišką vietovę, įkaitais paimti 60-100 labiausiai žinomų asmenų iš valstiečių tarpo, visiems sukviestiems gyventojams perskaityti įsakymą ir duoti dvi valandas atiduoti visus banditų ginklus bei juos pačius. Po dviejų valandų, neįvykdžius reikalavimo, visų gyventojų akivaizdoje įkaitus sušaudyti.
Tuomet imti naujus įkaitus iš gyventojų tarpo ir duoti naują dviejų valandų laikotarpį. Situacijai kartojantis, priemonę tęsti…
Asmenys davę reikalaujamus parodymus paskirstomi po atskirus būrius miškų šukavimui…”.
Nors būta jaunoje bolševikų valstybėje ir gailestingumo apraiškų-po kurio laiko buvo išleistas potvarkis draudžiantis imti įkaitais nėščias bei žindančias moteris su kūdikiais, mažamečiais vaikais ir juos šaudyti.
Taip kūrėsi Tarybų Rusija.
Kas kiek galite, kas kiek norite:
PayPal.Me/Sausuolis
Remiate Sausuolį-remiate Lietuvos gynybos stiprinimą!
Pagarbiai,
Sausuolis

Rodyk draugams