BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Archyvas: Kovas, 2015

Šešėliai

2015-03-30

3.0

Tankumyne susirinkusi komanda susiremia nugaromis ir per automatų G36 optikas stebi aplinką.
Kėkštai šėlsta, jiems medžiuose jau mažai vietos, gergždžiančiais balsais čia pat, už kelių metrų šaukia vienas kitą, keldami dulkes ant žemės, taršo vienas kitam plunksneles, pavasaris.
Jau šyla, saulės spinduliai sušildė žemę, bet dar nepalietė šešėliuose likusių žemės lopinėlių.
Pakilęs po šliaužimo atsiklaupiu ant abiejų kelių ir užsidėjęs patrulinę kuprinę suveržiu pečių bei juosmens diržus. Prisimenu 5.11 užrašą „Allways be ready” (visada būk pasiruošęs). Visi šnaresiai nutilo, visi klausomės.
Sausos šakos trakštelėjimas, dar vienas, intervalai ir garsas lėtai einančio žmogaus…, ne sėlinančio žmogaus. Permetu savo žvilgsnį į tą pusę, galvą suku lėtai, kad staigus judesys neatkreiptų dėmesio. Įsitempia raumenys, tyliai padarau keletą įkvėpimų, reguliuoju savo širdies ritmą.
30 metrų, du kariai, pirma mintis - „savas” ar „svetimas”… neatskiriu tarp augmenijos.
Komanda be garso nukreipia du G36 vamzdžius į juos. Pirmas su Antru pasidalina taikinus, be garso ginklų mechaniniai saugikliai pereina į padėtį „pavieniai šūviai”.
Mintyse nusikeikiu - jei turėtume garso slopintuvus, nereikėtų po šūvių pradėti vengimo manevro, galėtume tęsti užduotį, o dabar mūsų šūviai bus girdimi už 500 metrų, š… .
Jie mūsų nemato, bet lėtai ir atsargiai eina artyn, tuo pat metu žiūrėdami į pamiškę. Jie net neįtaria, kad mes čia. Mintyse - atpažinimo procedūra, uniforma, ženklai, ginklai, ekipuotė, įranga, draugiškų pajėgų veiksmai ir vietos… 15 metrų… Pirmas žvilgteli į mane nieko gero nežadančiu žvilgsniu, trumpu galvos judesiu atsakau „Ne”.
Matau tik profili, negaliu atpažinti. Neišvengiamas artimas kontaktas.. mintys nori grįžti į namus - vaikai dabar mokykloje, su jais viskas gerai…ji dabar darbe, jos plaukai taip kvepia…, veju mintis šalin, susikaupk, galvok, tramdau save… čia ne saugos patrulis ir ne valymo, galvok… 10 metrų… atsisuka. Žvalgai? Jų neturi čia būti, dabar… .
Jie mus pamato, pamato ir nukreiptus vamzdžius, atstumas 8 metrai, ne daugiau. Matau jų akis ir matau ką galvoja - ginklus pakelti per vėlu, bėgti nėra kur, pasmerktųjų žvilgsnis, mato su kuo susidūrė, sustingę… .
Atsistoju visu ūgiu ir einu link jų, komanda nuleidžia ginklus… .
- Labas Vaiduokli, ką jūs čia darot?
- Turėjom išžvalgyt minų lauką, užtrukom ir susivėlinom, žinai kaip būna. Kaip jūs? - klausia su aiškiu palengvėjimu.
- Mes vieną užduotį įvykdėm, einam toliau, noriu rukyti… .

4.0
Vaiduoklis duoda ženkla porininkui saugoti, aš galva mosteliu Pirmam… dabar galime ramiai pasikalbėt. Stovėdami visu ūgiu kalbamės, nesuku sau galvos dėl saugumo. Stovim tankumyne, apsidairau, komanda stebi kiekvienas savo pusę. Įsitaiso patogiau, atsigula, geria iš „camel back” vandenį, Trečias su Antru jau kažką kramto, Pirmas studijuoja žemėlapį.

Smelkiasi abejonė…jie dar nežino, bet mano praktika sako, kad juos jau užmiršo…, nėra žmogaus - nėra problemos.

Savo darbą dirbu seniai, žinau, kad jei sutikom tuos kurių neturėjom sutikti, tai jau nieko gero. Dabar lieka pasikalbėti su Vaiduokliu ir nuspręsti ką darysim toliau. Jeigu jie eina ten iš kur mes atėjom jiems gresia būti aptiktiems valymo patrulio, aišku jei jie sureaguos.
- Vaiduokli kaip jums sekėsi?
- Po kontakto turėjom išžvalgyt sankryžą….
- Dabar turim patikrint kalvą maždauk už 500 metrų nuo čia.
Kalva, ant kurios buvo stebėjimo postas yra vienintelė 1000 metrų atstumu nuo čia, jei žvalgai turi tokią užduotį, vadinasi mūsų užduoties sėkme buvo suabėjota dar operacijai neprasidėjus.
Trumpai nupasakoju Vaiduokliui, ką mes padarėm ir žinodamas, kad jis turi apie 10 metų darbo žvalgyboje patirtį supranta, kokia grėsmė jam ką tik iškilo.
Aš savo darbą padariau, jam spręsti ką daryt toliau. Ir žvalgai ir mes esam per toli, kad turėtume radijo ryšį, bet žvalgai kažkur turi transportą ir mašininę radijo stotį… Mes turim tik savo kojas, operacija visu pajėgumu prasidės po 1 valandos, tada tikrai mes niekam nerūpėsim. Staiga šauna į galvą mintis…
- Vaiduokli gali iš savo mašinos perduoti, kad S10 užduotis įvykdyta, mes sveiki, kelias ir sankryža švarūs? Mes judam prie taikinio S11.
- Nėra problemų. Vaiduoklis susisiekia su savo ekipažu, kuris likęs prie mašinos…
- Mes turim eiti, su kaltės jausmu balse ištaria Vaiduoklis, nužvelgia mus…
- Sėkmės tau, atsakau, būk atsargus… .
Vaiduoklis šypteli lūpos kraštu ir linktelėjęs galvą susikūprinęs lėtu žingsniu, su porininku, vengdamas šakelių trakšėjimo nueina į tą pusę, iš kurios ką tik mes paršliaužėm. Atsisuka vos žengęs tris žingsnius…
- Būkit atsargūs, saugos postas už 70 metrų į šiaurę.
Taip, kaip jis žiūrėjo, žiūrima į tuos kuriuos matai galbūt paskutinį kartą. Atsisėdęs ant žemės žiūriu pavymui tarp augmenijos išnykstančiai porai, dėlioju mintis.
Nieko gero, bet ne pirmas kartas, buvo ir blogiau. Tik dabar pamatau, kad Pirmas žiūri į mane ir laukia ką pasakysiu.
- Girdėjai ką kalbėjom, paklausiu jo?
- Girdėjau, atsako be jokio entuziazmo.
- Susitvarkom ir einam į S11.
Tolumoje pasigirsta trys galingi sprogimai, paskui juos tingėdami pradeda kalenti sunkieji kulkosvaidžiai, prasideda…išsitraukiu Winston ir užsirūkau, komanda tyliai pakaitomis ruošiasi, pažiūriu į jų veidus, jokių emocijų… .

Rodyk draugams

Šešėliai

2015-03-23

Snaiperių gyvenimą jis pažįsta ne iš nuogirdų…viltys, nusivylimai…buitis…kraujas ir sustingęs priešo žvilgsnis…visai tai yra jo gyvenimas, nes jis - STEBĖTOJAS.

Sausuolis.blogas.lt pristato - ištraukas iš knygos „Šešėliai”.

Sukurta Lietuvoje. Profesionalas-profesionalams ir juos suprantantiems.

Autorius: Stebėtojas

1.0
04:00…į sutartą vietą komanda neatvyko, gavo kontaktą pakeliui, tuo metu sutartoje vietoje sėdėjau ir rūkiau Winston aromatinę cigaretę. Liko tik šešios, reikės pataupyti.
Naktis labai tyli, jokio vėjo, dangus gražus - pilna žvaigždžių. Naktys čia gaivesnės nei Irake ar Afganistane. Laukiu pranešimo, pagal šūvių garsus komanda buvo užklupta maždaug apie 800 m nuo manęs į šiaurę. Jau praėjo 20 min ir gaunu pranešimą:
- Stebėtojas, kur tu?
- Rūkau sutartoje vietoje, girdėjau, kas buvo? Kaip Jūs?
- Viskas gerai, keičiam susitikimo vietą į 1500 m nuo tavęs, į šiaurės vakarus, gyvenvietės pakraštys.
- Gerai. Busiu po 10 min….teks bėgti, pagalvoju, dėdamasis 24 val. patrulinę kuprinę, ne pirmas kartas… .
Žemėlapio nenaudoju, vietovę įsiminiau dar prieš operaciją - proskyna 300 metrų, tada į dešinę, kelias apie 600 metrų iki gyvenvietės pirmo namo, o tada jau gali pastebėti vietiniai, tarp kurių yra ir palaikančių mus ir ne. Teks laikytis šešėlių.
Kairėje, geležinkelio stotis, nedidelė penkių juostų, stovi 3 sąstatai, vienas užkurtas ir žinau kad pagal grafiką pajudės po penkių minučių, bus gera garso maskuotė.
Susitinku su komanda, snaiperiai tvarko savo patrulines kuprines, paskutiniai paruošiamieji veiksmai.
- Sveikas Stebėtojas, kaip tu? Turėjom problemų, bet viskas gerai.
- Planas nepasikeitė?
- Ne. Galim eit?
- Einam.
Prisidengdami šešėliais, po vieną kertam tuščius bėgius, pajuda sąstatas stovintis ant ketvirtų bėgių. Tuo metu pralendam pro cisternų sąstato apačią. Perlipam tarp sausakrūvio sąstato sujungimų ir kertam paskutinius laisvus bėgius…išnykstam tamsoje.
Gyvenvietėje suloja šunys, pats miegas, šviesos languose neįsižiebia, jokio įtartino judėjimo, apeinam be įvykių.
Laukymė ir tolumoje miškas, graži naktis, gaivus oras, mintyse švysteli mylimos moters atvaizdas. Kaip ji, aišku dabar miega, mintyse nusišypsau, veju tokias mintis lauk.
Žiūriu sau po kojomis, kad neužlipčiau ant šakos ar ko panašaus, kas menkiausiu trakštelėjimu sukeltų garsą, nenoriu išsiduoti.
Komanda kartas nuo karto sustoja ir skanuoja vietovę aplink, klausom ir stebim, ar nėra jujėjimo, šviesos šaltinių, garso.
Judam toliau…70 metrų į rytus nuo mūsų kontrolės postas, vienas karys nemiega, bet pagal elgesį - iš paskutiniųjų kovoja su nuovargiu ir miegu. Tyliai apeinam ir paliekam juos už nugarų, iki taikinio rajono dar apie 2200 metrų, o po 1,5 valandos pirma šviesa. Noriu kavos.

2.0

Trumpas sustojimas pirmame kontroliniame taške, ryšio patikrinimas, bet po trijų tylių kvietimų niekas neatsako, radijo ryšio su draugiškais neturim, nieko naujo.
Iki taikinių rajono liko apie 1000 metrų, pirma šviesa po dešimties minučių.
Išjungiam naktinio matymo prietaisus. Dauba 20 metrų nuo kelio, Trečias atsigulęs ant daubos krašto stebi sankryžą esančią maždaug už 120 metrų. Išgirstam važiuojant automobilį, jis sustoja sankryžoje. Jau šviesu, atsigulęs daubos dugne užsirūkau, snaiperiai pakaitomis dedasi savadarbius maskuojamuosius kostiumus gilly, tvarkosi įrangą, bunda miškas, pasigirsta pirmieji paukščių garsai. Trečias identifikuoja visureigio ekipažą. Du, deda sprogstamuosius užtaisus. Pirmas perjungia radijo ryšio kanalą ir išsiunčia informaciją. Atsigeriam po keleta gurkšnelių vandens, reikia taupyti.
Atsiklaupęs ir nusisukęs nuo Antro sudrėkinu žemę. Visi pasiruošę išeiti, trumpi linktelėjimai patvirtinimas, kad viskas gerai. Pirmas išeina, kiti nevienodais tarpais seka paskui jį. Žemėlapio nereikia, atsimenu kad iki taikinio liko apie 500 metrų, sustojimas ir tylus ryšio patikrinimas, jokio atsakymo. Mintyse paskaičiuoju atstumą, esam toli nuo draugiškų, giliai priešų teritorijoje. Stebim kalvas, tekanti saulė mums kairėje, pirmieji spinduliai išryškina neužmaskuotą kareiviškų šalmų apvalumą, matom tris.
Pirmas siunčia pranešimą, stebim toliau, daugiau iš šitos pozicijos nesimato judėjimo, neišku kas už kalvos, patirtis sako, kad jų turėtų būti daugiau.
Pirmas patikrina garso slopintuvo maskuotę, ją pataiso.
- Ką galvoji, Stebėtojas - klausia Pirmas.
- Turėtų būti daugiau, bet stebėjimo poste gali būti ir trise, manau saugu, jei nuspręsit šaut, patvirtinsiu.
Pirmas trumpai pagalvojęs, pasisuka į Antrą ir linkteli galva.Antras suskirsto taikinius pagal svarbą, atstumas saugus.
Pasirenka pirmą iš kairės, kiti du nuo jo nusisukę.
- Pasiruošęs,- ištaria Antras.
- Pasiruošęs,- patvirtina Pirmas.
Antras lėtai iškvepia… šūvis.

Matau kaip nukrenta šalmas, kiti du dar nesureagavo bet Antras jau pertaisė, girdžiu kaip lėtai iškvepia, antras šūvis, trečias taikinys nustebęs žiūri, bet dar nesupranta kas atsitiko, Antras iškvepia trečią kartą…
- Patvirtinu, trys sunaikinti.
Antras į kišęnę įsideda tris tuščias .308 Lapua šovinio tūteles nenuleistamas akių nuo optinio taikiklio.
Pirmas patraukia akis nuo lazerinio tolimačio, užsimerkia.
Visi tylim. Gražus rytas, saulė jau beveik visa pasirodė virš medžių viršūnių. Tik dabar pajuntu, kaip rytinė vėsuma gelia pirštus. Ant kalvos jokio judėjimo, aplink ją taip pat. JIE ką tik neteko savo stebėjimo posto ir to nežino.
Kol kas.
Pažiūriu į laikrodį, dabar 8 minutės po, vadinasi pradės įtarinėti kad kažkas negerai po 22 arba 52 minučių. Lėtai atsitraukinėjam į daubą. Šliaužiam lėtai ir tyliai, išnaudodami visus medžių metamus šešėlius, priešais save stumdami patrulines kuprines.
Pirmas, tankmės dengiamas jau klaupiasi ant kelių ir pakėlęs G36 per optiką skanuoja vietovę laukdamas mūsų. Antram iki jo liko trys metrai. Pastumiu šonan nuo savo šliaužimo tako sausą medžio šakelę. Noriu parūkyti.

Rodyk draugams

DIENA, KAI JIE ATEIS II dalis

2015-03-19

Veiksmai Vilniaus kryptimi:

- išnaudojant pirmos paros netikėtumo efektą, judant keliais apsupama Lietuvos sostinė, įsitvirtinama ties pagrindinių kelių sankryžomis. „Vilniaus katile” atsidurs Jungtinis štabas, Sausumos pajėgų štabas, KASP štabas, štabo batalionas, karo akademija, dalis Vilniaus KASP rinktinės su štabu ir t.t. Priešui pavyks pasiekti rytinius Vilniaus pakraščius be mūšio. Artėjant prie miesto artilerija atidengs ugnį į karo akademijos bei štabo bataliono teritorijas tokiu būdu neleisdami susitelkti kovingiausiems Vilniaus įgulos daliniams. Tikėtina, kad artilerija ar kitos žemė-žemė, oras- žemė sistemos bus panaudotos ir prieš mieste išsidėsčiusius štabus (gali būti išlygų siekiant išsaugoti vakariečių gyvybes). Atskira specialioji, žaibiška, sraigtasparnių desanto pagalba vykdoma operacija bus nukreipta prieš specialiųjų pajėgų bazę, esančią į šiaurę nuo Vilniaus. Lygiagrečiai priešas vykdys politinio- psichologinio klaidinimo kampaniją, kai apsišaukėliška Lietuvos „vyriausybė”, sudaryta iš promaskvietiškų politikų, duos nurodymus nutraukti ugnį bei kvies Rusijos Federacijos dalinius apginti liaudį nuo fašistinių smogikų savivalės. Priešas intensyviai naudos elektroninės kovos- ryšio trukdymo priemones, ženkliai apsunkindamas štabų bendravimą su už „katilo” ribų esančiais daliniais.
REZIUMĖ: po pirmos paros bus prarasta didžioji dalis kariuomenės vadovavimo užtikrinimui reikalingos štabo bataliono technikos. Taip pat bus sunaikinta ženkli dalis spec. pajėgų technikos. Unikalias kompetencijas turintys karo akademijos kariūnai bei štabo bataliono kariai bus priversti kautis kaip eiliniai pėstininkai. Su didele tikimybe jau pirmą parą kautis teks ir daliai štabų karininkų. Vilniaus gynyboje dalyvaujantys daliniai, padaliniai turės minimalų prieštankinių ginklų bei minosvaidžių ir šaudmenų jiems kiekį. Vilniuje dėl prasidėjusių kovos veiksmų nebus vykdoma mobilizacija arba ji vyks labai epizodiškai ir ne koordinuotai, tokiam renginiui reikalinga informacijos sklaida bei organizuotumas nebus užtikrinti.

Veiksmai Marijampolė- Suwalki ir Alytus- Augustow kelių kryptimi:

- priešas panaudos labai ženklias pajėgas (minimum pora batalionų kovinių grupių, o galimai ir ženkliai daugiau) tam, kad ties Lietuvos Respublikos siena atkirstų pagrindinius kelius į Lenkiją, sudarytų koridorių tarp Kaliningrado srities ir Baltarusijos. Ties minėtais keliais nedelsiant bus įrengiami minų laukai, fortifikaciniai įtvirtinimai, artilerijos bei priešlėktuvinių dalinių pozicijos ir pan. Rusų daliniai labai rimtai pasirengs lenkų bandymams prasiveržti į Lietuvos teritoriją. Pirmą parą lenkų veiksmai bus žvalgybinio, menkai koordinuoto pobūdžio.
REZIUMĖ: jau pirmą parą Lietuvos kariuomenė bus atkirsta nuo susisiekimo su pagrindiniais NATO sąjungininkais žeme. Šaudmenų atsargų papildymas kariuomenės mastu žeme ir oru taps neįmanomas.

Veiksmai Kauno bei Panevėžio kryptimis:

- pirmą parą veiksmai šiomis kryptimis nebus intensyvūs, pagrinde apsiribos oro antskrydžiais prieš didelės svarbos taikinius bei žvalgybinių diversinių grupių išpuoliais. Oro antskrydžių taikinyje- Ruklos įgula (maksimaliai naudojant precizinius aviacijos šaudmenis, siekiant išvengti vakariečių žūčių) bei kitų batalionų teritorijos Kaune, Tauragėje, Alytuje, Panevėžyje, oro erdvės stebėjimo radiolokaciniai postai.
REZIUMĖ: dalis toliau nuo Lietuvos sienų išsidėsčiusių batalionų išsaugos savo pajėgumus, tačiau veiks beveik nekoordinuojami Jungtinio bei Sausumos pajėgų štabų. Išlikusių batalionų valdymą, galimai, perims „Geležinio vilko” brigados štabas. Mobilizacija neužimtoje Lietuvos teritorijoje bus apsunkinta, kadangi mobilizuotų karių aprūpinimui reikalingi sandėliai Linkaičiuose bei Vilniuje bus nepasiekiami arba sunaikinti. Naujai formuojamų dalinių/padalinių vadovavimui reikalingi III-IV kursų kariūnai dalyvaus Vilniaus gynyboje kaip eiliniai pėstininkai. Pagrindinės prieštankinių ginklų, artilerijos pabūklų, minosvaidžių šaudmenų, prieštankinių minų atsargos Linkaičiuose bus užgrobtos arba sunaikintos.

IR TAI TIK PIRMA PARA….

Autoriaus Pastabos:
1. Pateiktas vienas iš blogiausių scenarijų (konvencinė ataka iš Baltarusijos bei Rusijos). Jungtinis štabas privalo dirbti su platesniu scenarijų spektru (konvencinė/nekonvencinė ataka, tik Rusija, tik Baltarusija, Rusija + Baltarusija ir pan.). Blogiausias scenarijus padeda išryškinti silpnasias kariuomenės vietas. Jei pasiruošime šiam scenarijui, tai kiti priešo veiksmų variantai bus „walk in the park”.

2. Scenarijus paviršutiniškas. Aš, sakykim, nesu tikras ar pirmą dieną be mūšio jie nepaims Jurbarko ruošdamiesi judėti link Kauno iš kelių pusių ir pan.

3. Atsakant į klausimą dėl nepastebėto pajėgų koncentravimo - Rusija jau dabar naudoja netikėtus didelio mąsto mokymus tam, kad išbandytų savo pasirengimą bei atbukintų kaimyninių valstybių budrumą. Mano aprašytas scenarijus lengvai galėtų būti realizuotas mokymų „Zapad 20XX” metu. Rusijai pilnai ir su kaupu užtektų dalinių sutelktų prisidengiant šiais mokymais. Kaip rodo patirtis, vykstant tokioms pratyboms Lietuvos kariuomenė pastebimai nereaguodavo su vienintele išimtimi 2014 metų gruodžio mėn.

4. Baltarusijos įtraukimas ne lengvas, bet įmanomas. Tų pačių mokymų „Zapad 20XX” metu Rusijos GRU arba FSB Alfa kuopa galėtų blokuoti Lukašenką nuošalioje pirtelėje (taip kaip savo laiku buvo blokuotas Gorbačiovas). Fraeris (Lukašenka) būtų pastatytas prieš faktą, kad pacanai (Putinas ir Šoigu) pasitarė ir nusprendė, kad Baltarusija privalo atverti koridorių Rusijos daliniams. Papildomai Baltarusijai būtų taikomas ekonominis, energetinis, finansinis ir pan. spaudimas.

5. Kas liečia NATO- jau pirmą dieną rusai ištrauktų branduolinio šantažo kortą. Prasidėtų atviras ir labai demonstratyvus Rusijos branduolinės galios demonstravimas. Galimai, net į Lietuvos teritoriją būtų atgabenti ir plačiai išreklamuoti keli užtaisai. Savo ruožtų lenkai neatakuotų Kaliningrado srities, o tik bandytų prasiveržti link Alytaus bei Marijampolės. Kadangi jų ataka bataliono ar brigados dydžio vienetu vyktų ne pirmą parą, tai rusai ją lengvai atremtų. Vėliau lenkai pareikštų, kad norint įveikti rusų gynybą jiems reikalingas sąjungininkų strateginės aviacijos palaikymas ir pan. Kaliningrado sritis nebūtų atakuojama, nes to nenumato penktas Vašingtono sutarties straipsnis*.

*will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area.

Niekas nerizikuos gauti branduoliniu vėzdu veržiantis į Rusijos teritoriją. To nesvarsto Ukraina, nesvarstys ir mūsų sąjungininkai.
Žodžiu, kaip bebūtų liūdna, bet yra didelė tikimybė, kad branduolinis šantažas uždarys Lietuvos vadavimo klausimą.

Rodyk draugams

DIENA, KAI JIE ATEIS

2015-03-18

Apie autorių:
Buvęs Lietuvos kariškis, daugiau kaip dešimtmetį tarnavęs mūsų šaliai ir matęs gynybos struktūras iš vidaus.

I DALIS

„Pirma konvencinės atakos prieš Lietuvą diena, scenarijus Rusija + Baltarusija”

Veiksmai Klaipėdos kryptimi:

- blokuojami/ uždaromi uosto vartai. Tuo tikslu gali būti pasitelkiamas išvakarėse „sugedęs” krovininis laivas, sraigtasparniais ties pietiniu uosto vartų ragu nuleisti desantininkai su VPTRK arba per 1-2 val. pietinį uosto ragą pasieksiantys rusų artilerijos bei tankų daliniai.
REZIUMĖ: Lietuvos KJP laivai neturės fizinės galimybės išplaukti, specialios kompetencijos personalas bei laivai nebus panaudoti. Kuršių Nerijos šiaurinėje dalyje stovės rusų artilerija, kuriai lietuvių daliniai nieko negalės padaryti.
- naudojant netikėtumo efektą, judėdami pagrindiniais keliais iš pietų, rusų daliniai jau pirmą dieną apsups Klaipėdą (išorinis žiedas maždaug ties keliu Klaipėda- Palanga) bei įsitvirtins ties pagrindinių kelių sankryžomis. Tuo tarpu, Kuršių Nerijoje ties senąja ir naująja perkėla, jūrų muziejumi išsidėstę artilerijos daliniai atidengs ugnį į dragūnų bataliono teritoriją, technikos parką bei KASP rinktinės štabą, KJP kareivines, neleisdami susitelkti kariams. Iš išorinio apsupimo pusės miestą, galimai, bus stengiamasi padalinti į dvi dalis perkertant jį ties Baltijos prospektu (tiesus ir atviras šaudymo laukas) arba ties Liepų gatve, nes į šiaurę nuo šios gatvės siaurame ruože koncentruojasi KJP, KASP, dragūnų daliniai.
REZIUMĖ: išorinio Klaipėdos apsupimo dėl lėtų dalinių telkimosi tempų paskelbus aliarmo signalą išvengti nepavyks. Klaipėdos įgula ginsis turėdama labai ribotą šaudmenų (ypatingai prieštankinių) kiekį. Klaipėdoje dėl prasidėjusių kovos veiksmų nebus vykdoma mobilizacija arba ji vyks labai epizodiškai ir ne koordinuotai, tokiam renginiui reikalinga informacijos sklaida bei organizuotumas nebus užtikrinti.

Veiksmai Šiaulių kryptimi:

- vienas svarbiausių taikinių rusų aviacijai- Šiaulių oro bazės pakilimo takai. Jie bus intensyviai bombarduojami, siekiant užtikrinti, kad NATO naikintuvai negalėtų pakilti. Pačių lėktuvų, angarų, kareivinių stengsis neliesti vengdami vakariečių aukų.
REZIUMĖ: nuo pat pirmos karo dienos Lietuvos kariuomenė neturės jokios vietinės paramos iš oro.
- rusai rimtai svarstys desantinės operacijos (tame tarpe pasitelkiant sraigtasparnius) galimybę Radviliškio- Linkaičių rajone. Netikėto rusų desanto bataliono ar didesnio dalinio išsilaipinimo atveju pavyktų sunaikinti/ užimti oro gynybos batalioną bei Lietuvos kariuomenės arsenalą. Vietovė desantavimuisi šiame rajone yra palanki. Desantininkų batalionas galėtų kelias paras laikyti šias pozicijas iki atvykstant pagrindinėms mechanizuotoms pajėgoms. Desantininkų užduoties palengvinimui apie operacijos rajoną aviacijos pagalba būtų statomi distanciniai, savaime susinaikinantys minų laukai (pvz.: 48-72 val. susinaikinimo laikas). Jei visgi desantinė operacija pasirodytų pernelyg rizikinga (nors ir galinti atnešti milžiniškus dividendus) tokiu atveju arsenalas bei oro gynybos batalionas bus nuolat bei labai intensyviai bombarduojami.
REZIUMĖ: jau pirmą karo dieną Lietuvos kariuomenė neteks ženklios dalies priešlėktuvinės gynybos pajėgumų. Jau pirmą dieną Lietuvos kariuomenė neteks ženklios dalies (daugiau, nei 50%) prieštankinių bei artilerijos šaudmenų.

I dalies pabaiga

Rodyk draugams

Atmintinė pacifistui II

2015-03-17

Po pirmojo straipsnio gavau nusiskundimų:
„Negi viskas taip blogai? Kodėl tos sutirštintos spalvos? Mūsų niekas nepuola ir būkime realistai-nepuls. Juo labiau-tankais ir visokiais ten senoviniais bombardavimais.
Ateina mandagūs žali žmogeliukai, išmeta iš savivaldybės pastato korumpuotus politikus ir iškelia kokios nors ten Šalčininkų respublikos vėliavą. Derybos, derybos, dar truputį derybų ir…‘žalieji‘ pasitraukia. Sunku suvokti, autoriau, a?
Ir po velnių, jei nepasitraukia, visada galima patraukti savo artimuosius kiek toliau.
Anglija, Norvegija, žinia, visus priema :) ”

Nenoriu labai liūdinti jūsų tėvų, bet šiek tiek nesigavo pas juos tam tikri dalykai. Jūsų auklėjimas-taip pat.

Nenoriu labai ir jūsų liūdinti, tik, kad nepabėgsite jūs niekur.
Išeisite iš namų ir…viskas.
Degalinės-neveikia. Iki pirmo antskrydžio-gatvėse kamščiai. Magistraliniuose keliuose-kamščiai (taip, iki pirmo antskrydžio, vėliau-kamščiai iš sudegusių automobilių ir kitko, po ko jūs (jei liksite gyvi, žinoma) niekada daugiau nesinaudosite griliu.
Iki Latvijos jūs privažiuosite jei gyvenate Mažeikiuose. Tiesa, Latvijoje jūsų kelionė ir baigsis. Ne tik dėl to, kad ten kartosis analogiškas scenarijus. Gimtąja prokalbe, kurios pagrindą sudaro bl, n ir x „ištiktukai” šnekančių ir atėjūnus palaikančių ten kur kas daugiau negu pas mus.
Lenkijos-Kaliningrado ir Baltarusijos kryptys-greičiausiai iš ten ir slinks Mordoro jėgos.
Tai sveikinu, liekate savo Fabijoniškėse.
Ir žinote, ką? Hibridinio ar totalaus karo atveju nesusidursite su intelektualiu mėlynakiu rusų karininku iš Pavolgio, žydromis akimis, ant pakaušio nustumta „krapovaja” berete, kurį sugraudinsite Dostojevskio citatomis ir prie kultūringo degtinėlės kiekio įtikinsite “visko čia negriauti”.
Susidursite jūs, su Kadyrovo ar jo įpėdinio čečėnais, plokščių veidelių buriatais ir įvairių mosčių kazokais, kuriems tamstos gėris materialus, bei jūsų žmonos (draugės) užpakalis (gal ir jūsų paties, atsiprašau, žinoma, iš anksto) bus kur kas svarbesni negu sofistikuoti svaičiojimai apie taiką, startup‘us, pasirinkimo laisvę demokratijoje ir stilingus pavaikščiojimus Vokiečių gatve.
Trumpai šį kartą.
Susitiksime. Geriau šaudykloje, o ne belaisvių stovykloje.

Pagarbiai,
Sausuolis

Rodyk draugams